3 Doelstellingen

LinkedOss wil een stad die sociaal cultureel bruist, stedenbouwkundig aantrekkelijk is vormgegeven, waar ondernemers zich graag vestigen en een stadshart waar consumenten graag verblijven en elkaar ontmoeten.

We starten met de focus op drie doelstellingen:

1. HBO in Oss

Binnen 5 jaar willen we een HBO opleiding in Oss realiseren. Dat zorgt voor verjonging en dynamiek en geeft Oss een sociaal economische impuls.

2. Sociaal culturele evenementen

Met een mix van grote en kleine evenementen Oss profileren. Met minimaal wekelijks een optreden op vaste podia in het centrum. Zodat het stadshart groeit van run naar fun, van boodschappen doen naar winkelen.

Concreet wil LinkedOss eerst structuur aanbrengen in de planning van de evenementen. Daarnaast willen wij er voor zorgen dat er bij nagenoeg alle evenementen een link wordt gemaakt met het stadshart.

3. Aantrekkelijk vormgegeven stad en stadshart

Oss heeft een rijke geschiedenis, met oorspronkelijk een zeer fraaie bebouwing. In de jaren zestig, zeventig maar zelfs tot laat in de jaren tachtig zijn in het kader van stadsvernieuwing veel beeldbepalende gebouwen verdwenen. Op dit moment wordt wat nog resteert door de gemeente gekoesterd. Er is echter te weinig oog voor kansen, te vaak worden lege plekken ingevuld met objecten die grootstedelijk zijn en geen toegevoegde waarde hebben.

Lees hier meer in het Visiedocument van LinkedOss